Dr. Basile Panoutsopoulos

Two Educational Systems - A comparison

Σύντομη συγκριτική μελέτη των Ελληνικού και Αμερικανικού συστημάτων στο επίπεδο τριτοβαθμίου εκπαιδεύσεως.

Υπό

Βασιλείου Πανουτσοπούλου, Ph.D.

Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις και συγκρίσεις του Ελληνικού και Αμερικανικού εκπαιδευτικού συστήματος στο επίπεδο της τριτοβαθμίου εκπαιδεύσεως. 

Λόγω χρόνου δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες.

 

Κάθε διόρθωση, κρίση ή παρατήρηση είναι ευπρόσδεκτη.
Τα Ελληνικά τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι αυτοδιοικούμενα αλλά εξαρτώμενα και οικονομικά ελεγχόμενα από το κράτος. Όλα γίνονται δια μέσου του υπουργείου Παιδείας.

 

Ο συναγωνισμός, η ευγενική άμιλλα, βοηθάει ώστε το τριτοβάθμια ιδρύματα να γίνονται συνεχώς καλύτερα.

Δεν υπάρχει συναγωνισμός μεταξύ των τριτοβαθμίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προσέλκυση των καλυτέρων.

 

Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα φέρουν τους φοιτητές που πολλές φορές αναγκάζονται να παρακολουθήσουν μια σχολή που δεν τους ενδιαφέρει.

Τα αμερικανικά ιδρύματα συναγωνίζονται για να πάρουν τους καλύτερους υποψήφιους φοιτητές, καλύτερους διδάσκοντες και ερευνητές, επιδοτήσεις από το κράτος και την βιομηχανία.

 

Δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις.

 

Οι φοιτητές μπορούν ν αλλάξουν ειδικότητα ανά πάσα στιγμήν.
Επιτέλους είναι καιρός οι φοιτητές να διαλέγουν ότι τούς ενδιαφέρει και όχι ότι έτυχε. Οι εισαγωγικές εξετάσεις καθορίζουν την σχολή και το τμήμα παρακολουθήσεως. Οι φοιτητές πολλές φορές αναγκάζονται να παρακολουθήσουν μια σχολή που δεν τους ενδιαφέρει μόνο και μόνο για να πάρουν το πτυχίο (ένα χαρτί).

Η απόκτηση πτυχίου βασίζεται σε ένα απαιτούμενο αριθμό υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων.

Οι φοιτητές μπορούν οποιαδήποτε στιγμή ν αλλάξουν ειδικότητα.

 

Αυτό αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία. Είναι χωρισμένα σε ανώτερα και ανώτατα

Στις ΗΠΑ όλα τα ιδρύματα που προϋποθέτουν δωδεκαετείς προηγούμενες σπουδές, ονομάζονται μετά-δευτεροβάθμια (postsecondary) και Ελληνιστί ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ. Το επίπεδο σπουδών λέγεται ανώτερο (higher), ποτέ δεν άκουσα τη λέξη Ανωτάτη, -ο (highest) Αυτά δίδουν τίτλους μετά οπό δύο χρόνια σπουδές, τέσσερα χρόνια, πεντέμισι χρόνια, και δέκα περίπου χρόνια (Διδακτορικό του οποίου η διάρκεια κυμαίνεται).

Οι φοιτητές σπουδαστές

Η ελληνική πρωτοτυπία των αμνών από των εριφίων.

 

Στις ΗΠΑ ο όρος studentχρησιμοποιείται για όλους

Στην Ελλάδα ορισμένα ιδρύματα(π.χ. Πολυτεχνεία) κάνουν το παν για να καθηλώσουν φοιτητές άλλων ιδρυμάτων (ΤΕΙ) προβάλλοντας πάμπολλα τυπικά και ουσιαστικά εμπόδια (εξετάσεις, αναγνώριση μόνον ενός έτους σπουδών ενώ έχουν πραγματοποιηθεί τριάμισι).

Το Ελληνικό κατεστημένο, τα μικροσυμφέροντα και η στείρα σκέψη κάνουν το παν για να σταματήσουν κάθε προσπάθεια για βελτίωση.

Το τριτοβάθμιο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα απλά  μπορεί να οργανωθεί ως:

Μονοετείς σπουδές

Διετείς σπουδές

Τεταρτοετείς σπουδές

 

Μεταπτυχιακό ενδεικτικό ειδικότητος

 

Σπουδές για Διδακτορικό δίπλωμα

 

 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίζεται σε: διετή, τετραετή, μεταπτυχιακά (Μάστερ διδακτορικό)

Οποιοσδήποτε τελειώσει την μία βαθμίδα μπορεί να συνεχίσει στην επομένη.

Δεν υπάρχουν στεγανά.

 

Οι πενταετείς σπουδές είναι κουραστικές.

Τα Ελληνικά τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να διαμοιράσουν τις πενταετείς σπουδές σε δύο κύκλους, προπτυχιακό και μεταπτυχιακό.

Δεν ενδιαφέρονται όλοι οι φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές, Γιατί να αναγκάζονται.

 

Υπάρχουν  τριτοβά8μια εκπαιδευτικά ιδρύματα που χορηγούν  πρώτο τίτλο σπουδών μετά πενταετή φοίτηση.

Θεωρούν τον τίτλο σπουδών μεταπτυχιακό (εντός Ελλάδος)

 

Δεν υπάρχουν  τριτοβά8μια εκπαιδευτικά ιδρύματα που χορηγούν  πρώτο τίτλο σπουδών μετά πενταετή φοίτηση. Ο πρώτος τίτλος σπουδών χορηγείται μετά τετραετή φοίτηση.

Ο Ελληνικός πενταετής τίτλος σπουδών θεωρείται ακριβώς αυτό, πρώτος τίτλος, και οι κάτοχοι του κάνουν σπουδές για το πρώτο μεταπτυχιακό τίτλο.

 

Οι φοιτητές είναι χωρισμένοι σε πολιτικές παρατάξεις.  Το κόμματα ενδιαφέρονται για μικροπολιτικές εντυπώσεις.

Οι φοιτητές ανήκουν ως φοιτητικά μέλη σε επαγγελματικές οργανώσεις, σε οργανώσεις αριστούχων, και σε αδελφότητες που συνήθως χαρακτηρίζονται με Ελληνικά γράμματα.

Εάν η γνώση μπορούσε να αποκτηθεί με τη μελέτη ενός βιβλίου και μία εξέταση βεβαιώσεως γνώσεων κατά τακτά διαστήματα , τα Πανεπιστήμια θα είχαν κλείσει προ πολλού.

Η διαλογική συζήτηση (για να θυμηθούμε και τους αρχαίους ημών προγόνους, δεν αντικαθίσταται με διάβασμα.

Η συζήτηση κάνει το νου να σκέπτεται, να δημιουργεί.

Οι φοιτητές, κατά κανόνα, δεν παρακολουθούντα μαθήματα.

Οι φοιτητές, κατά κανόνα, παρακολουθούν τα μαθήματα.

Υπάρχουν περίοδοι.

Η τελική εξέταση επαναλαμβάνεται συνεχώς μέχρι κάποια φορά να περαστεί το μάθημα, συνήθως με τη βάση 5.0..

 

Δεν υπάρχουν περίοδοι.

Η τελική εξέταση γίνεται μία φορά.

 

Δωρεάν εκπαίδευση σημαίνει και υποχρεώσεις. 

Μήπως είναι καιρός η δωρεάν εκπαίδευση να ισχύει για την πρώτη φορά παρακολουθήσεως του μαθήματος

Οι φορολογούμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να επανα-πληρώσουν το κόστος παρακολουθήσεως.

Η εκπαίδευση είναι δωρεάν.

Οι φοιτητές πληρώνουν.

Οι φοιτητές ζητούν να πάρουν 5.00 και να  πάρουν ένα χαρτί.

Οι φοιτητές επιδιώκουν να πάρουν Α (9-10) για να καταλάβουν αυτοδικαίως μια θέση στην Βιομηχανία ή στο μεταπτυχιακό σχολείο.

 

Οι εταιρείες προτιμούν αυτούς με καλό βαθμό απολυτήριου.

Οι τάξεις έχουν τυπικά περί τα εκατό άτομα. Μόνον πέντε έως δέκα παρακολουθούν.

Οι τάξεις δεν ξεπερνούν το 35 άτομα (και όλα παρακολουθούν)

 

(σε οριμένες περιπτώσεις προτοετών μαθετώμ υπάρχουν διαλέξεις σε αμφιθέατρα. Αλλά το μάθημα περιλαμβάνει φροντιστηριακά μαθήματα μικρών ομάδων 15-20 ατόμων.)
 

Οι εξετάσει γίνεται σε στρωτά θέματα.

 

Οι διδάσκοντες έχουν ώρες γραφείου (3 την εβδομάδα, συνήθως)

 

Οι φοιτητές γνωρίζουν ότι τα φοιτητικά χρόνια είναι χρόνια προετοιμασίες για μια καλύτερη ζωή και όχι μόνιμης κατοίκησης στο πανεπιστήμιο.

 

Η εξέταση ρυθμίζεται από τον καθηγητή.

2 ή τις εξετάσεις και τελική ή εβδομάδες σύντομες εξετάσεις και τελική.

 

Χωρίς κατ οίκον εργασία δεν μπορεί να γίνει κατανόηση του διδασκομένου υλικού. Κατ οίκον εργασία σημαίνει υποβιβασμό του επιπέδου σε  δευτεροβάθμιο.

Κατ οίκον εργασία συλλέγεται, διορθώνεται, και βαθμολογείται.

Υπάρχει σεβασμός μεταξύ διδάσκονταν και διδασκόμενων.

 

Το πανεπιστημιακό άσυλο υπάρχει για την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και όχι για την ελεύθερη καταστροφή των πανεπιστημιακών χώρων.  

Υπάρχει ιδιωτική αστυνομία.

 

Υπάρχει συνεργασία με εταιρείες χορηγίες.

 

Υπάρχει συμβουλευτικό συμβούλιο στον τομέα από αντιπροσώπους εταιρειών.

Κάπνισμα και καφές.

Οι έξοδα νοσηλείας και για τους παθητικούς καπνιστές πληρώνονται κατόπιν από όλους τους φορολογούμενους.

 

Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός των κτιρίων.

Η αντιγραφή είναι ο κανόνας, η ειλικρίνεια η εξαίρεση.

Επιστρατεύεται ένα πλήθος επιτηρητών χωροφυλάκων.

 

Η αντιγραφή είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.

Η βιβλιοθήκες διαθέτουν τα βιβλία για μία εβδομάδα.

Η βιβλιοθήκες διαθέτουν τα βιβλία για ένα μήνα.

Πρόχειρες σημειώσεις, κακές μεταφράσεις και κακοτυπωμένα εγχειρίδια προσφέρουν εισόδημα στον συγγραψαντα και τίποτα στην επιστήμη.

Τα βιβλία διατίθενται δωρεάν.

Το απαιτούμενο βιβλίο είναι το σύγγραμμα του διδάσκοντος.

 

Τα βιβλία αγοράζονται.

Το απαιτούμενο βιβλίο δεν είναι, συνήθως, το σύγγραμμα του διδάσκοντος αλλά δοκιμασμένο εγχειρίδιο.

 

Απόρριψη από το μάθημα (που συνήθως ποτέ δεν παρακολουθήθηκε) συνεπάγεται επανάληψη της τελικής εξετάσεως μόνο μέχρι να περαστεί, συνήθως με 5.00 .

Απόρριψη από το μάθημα συνεπάγεται επανάληψη και επανα-πληρωμή.

 

Μέσος όρος κάτω του 2 με άριστα το τέσσερα συνεπάγεται αποβολή για ένα εξάμηνο.

Μέσος όρος κάτω του δύο με άριστα το τέσσερα για περισσότερα των δύο εξαμήνων συνεπάγεται οριστική αποβολή από το πανεπιστήμιο.

 

Το όνομα είναι το παν. Το επίπεδο σπουδών είναι δευτερεύον παράγοντας.

Τα ονόματα, κολέγιο, πανεπιστήμιο, πολυτεχνείο, πολυτεχνικό ινστιτούτο, πανεπιστήμιο και πολυτεχνικό ινστιτούτο, ή το όνομα κάποιοι δωρητή είναι χωρίς σημασία για το επίπεδο σπουδών, συνήθως δηλούν την έκταση την ισότητας,

Τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι συγκεντρωμένα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Έτσι βοηθείται η υπό-ανάπτυξη της περιφέρειας.

 

Ανάπτυξη όλης της χώρας σημαίνει ένα τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε κάθε νομό, ένα , όχι δύο. Εκεί όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός θα μεταφερθούν στους νομούς που δεν υπάρχουν.

Το λάθος της μεταπολεμικής περιόδου, όπου όλη η βιομηχανία συγκεντρώθηκε στην Αθηνά δεν πρέπει να επαναληφθεί.

 

Τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι σπαρμένα σε όλη τη γεωγραφική έκταση της πολιτείας. Έτσι βοηθείται η ανάπτυξη όλης της χώρας.

Οι εκλογές γίνονται με πολιτικά κριτήρια που βασίζονται σε μικροκομματικά συμφέροντα

Οι εκλογές δεν γίνονται με πολιτικά κριτήρια (όχι ότι δεν ύπαρχου ομάδες, αλλά οι ομάδες δεν βασίζονται σε πολιτικά-μικροκομματικά συμφέροντα)

Οι επαγγελματικοί σύλλογοι ελέγχονται από τα κόμματα και πολύ λίγο ενδιαφέρονται για την επιστήμη

Οι επαγγελματικοί σύλλογοι εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά και έχουν παραρτήματα στα πανεπιστήμια όπου τα μελλοντικά μέλη είναι φοιτητές μέλη.

Αυτό θα βοηθήσει ώστε οι φοιτητές να παρακολουθούν τα μαθήματα.  

Οι εταιρείες ενδιαφέρονται για το γενικό βαθμό πτυχίου και την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων.

 

Τα κτήρια είναι καθαρά, και οι ανακοινώσεις γίνονται σε πίνακες ανακοινώσεων όχι στους τοίχους κατόπιν άδειας του συμβουλίου φυτικής ζωής.

(Η άδεια αίνε τυπική και σκοπό έχει να αποκλείσει έξω πανεπιστημιακά, εμπορικά, ιδιωτικά, και αλλά).

Υπέχουν χώροι σταθμεύσεως οχημάτων και οι κανονισμοί είναι σεβαστοί από όλους. 

 

 

Για κάθε ώρα μαθήματος απαιτούνται τρεις ώρες μελέτης τουλάχιστον.

 

Επιτρέπεται η έγγραφη από 12-18 ώρες εβδομαδιαίως παρακολουθήσεως.

 

Τα μαθήματα ειδικότητος είναι διαρκείας 3 ωρών συνήθως. (αλλά όχι 2)

Οι διδάσκοντες είναι χωρισμένοι σε Πανεπιστημιακούς (πρώτης τάξεως πολίτες που σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για πρώην τσιφλικάδες με έδρες και βοηθούς που πήραν τις θέσεις από το μπαμπά , τον αδελφό, ξάδελφο, θειο, παραεκκλησιαστικές οργανώσεις, κτλ.) και σε Τεχνολογικούς (δευτέρας τάξεως) βεβαιουμένου του γεγονότος από τους χαμηλότερους μισθούς.

 

Οι διδάσκοντες δεν είναι χωρισμένοι σε Πανεπιστημιακούς (πρώτης τάξεως πολίτες πρώην τσιφλικάδες με έδρες και βοη8ούς) και σε Τεχνολογικούς (δευτέρας τάξεως)

 

Ο μισθός εξαρτάται από την απόφαση της κεντρικής κυβερνήσεως (υπουργού).

 

Οι μισθοί εξαρτώνται από το ίδρυμα, ειδικότητα, προσόντα, γεωγραφική τοποθεσία του ιδρύματος.

 

 

Τυπικός φόρτος εργασίας είναι δώδεκα ώρες προπτυχιακών μαθημάτων, εννέα ώρες δύο προπτυχιακών και ενός μεταπτυχιακού.

 

 

Επιδοτούμενη έρευνα μετρά σαν τρεις διδακτικές ώρες.

Οι νεο-προσληφθέντες διδάσκουν μειωμένο ωράριο (συνήθως έξι ώρες) τα δύο πρώτα χρόνια ώστε να τους δοθεί χρόνος να αναπτύξουν ερευνητικό έργο.

 

Το επίπεδο σπουδών των Τεγνολογικων Πανεπιστιμίων θα ανέβει εάν:

 

some other factors that determine the level of education:

 

I can still remember that in 1986, one of the issues of "SPECTRUM" the magazine of IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) had an advertisement for positions at the University of Patras.

 

Γίνουν γεναίες προσλήψεις διδακτικου ερευνικού πρωσοπικού.

Οι προκυρίξεις διμοσιευτουν σε επαγγελματικά περιοδικά ανά την υφίλιο.

Προσπάθει πρέπει να γίνει για πρόσληψη προσωπικού από την ακαδημία και την βιομηχανία.

 

Ενεργοποιηθεί ο θεσμός του επισκέπτη καθηγητη.

 

In addition to the full time faculty they must allow visiting faculty from Universities and industry.

In USA universities give a sabbatical leave for a year every seven years of service (in general).

Industry likes to "lend" people to the universities.

It is "OK" in same cases to have visiting people from the industry without Ph.D. because they will teach a specialized course in their  area of expertise.

 

 

 

But the students must change, too. Here, in USA,  all students attend the classes, they don't just take the final examination which is only once.

 

 

 

 

Ο νόμος ορίζει με λεπτομέρεια τα των εξετάσεων και βαθμολογίας.

 

Ο διδάσκων ορίζει

 

And the professor decides how many examinations will be during the semester (usually 3 during the day, 2 during the evening classes) what is the weight of the homework, attendance, laboratory, extra work, report, etc. (Yes, he is a "dictator - absolute monarch" on that respect,  but the

system works fine)

And the minimum grade is 6.00 (90-100=A, 80-89=B, 70-79=C, 60,69=D, <60 F = Fail, repeat the class), not 5.0. And the distribution of grades is the opposite of that of a typical Greek class.

 

Notes:

 

The only valid point of PRYTANEIS is the qualifications of the personnel of TEI.

Perhaps somebody could make a table of the qualifications of the current teaching personnel.

This will present a negative picture but a positive, too.

It shows the weaknesses and the strengths.

EVERYONE OF THE TEI / DEPARTMENTS CAN DEVELOP A PLAN OF IMPROVEMENTS FOR THE NEW CHALLENGES IN THE THIRD MILLENNIUM...

 

One way to eliminate the strength of the "Application professors" is by hiring faculty with the proper qualifications in the proper ranks.

450 new people are not enough.

You have 1000 "Application professors"  with the BS and along with the 500 MS make 1500.

To make them, let us say, 1/4 of the total, you need to hire 4500 people with Ph.D. minus the current 500 PhDs you need to hire 4000 people for the next, let us say, 3 years for TEI to really reach a real University level status. (Now the "University Professor" will say "NO, DO NOT HIRE"  but for other reasons...

 

Another concern is the number of personnel. It looks to me that the number of the full time personnel is too small for a department that has 3500 students (7 semesters x 100 student / semester)

 

 

 

 

 

Κάθε σπουδή μετά δώδεκα χρόνια είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και το ίδρυμα είναι τριτοβάθμιο.

 

 

 

Research progammes (metaptyxiaka - MS, Ph.D.) make the difference of an TPITOBADMIO IDPYMA to "TEACHING ONLY" OR "RESEARCH AND TEACHING"

 

RESEARCH based on the current "big brother's" house will transform the TEI to second class "TEACHING ONLY" IDRYMATA.

TEI will become Independent AND "POWERFUL" when are able to attract funds and perform independent research.

Higher quality personnel is coming with the research.

 

 

I think this must be part of the new law BUT O SYLOGOS DIDASKONTWN TEI WITH NOT A Ph.D. "professors" WILL NEVER ASK and TEI will become 4 years teaching institutions.

 

 

As for the "UNIVERSITY PROFESSORS" that want the title and the money for themselves only the world "NTROPH" I can say.

 

H ELLADA DEN 8A PAEI MPROSTA ME TIS OMADOYLES TWN  SYMFERONTWN.

H KYBERNHSH 8A TO DEI;

 

Basile,

 

Do you have an e-mail address or web site tou sylogoy twn didaktorwn ekpaideutikwn

 

 

 

 

So, TEI will become ANOTATA but second class, because:

1. Their faculty will be not "University" but "Technology"

2. will not have post graduate studies (Master's , Ph.D.)

-----

I cannot imagine how a "TEI professor" (the 1000 +),  with a highest degree less or equal to the degree s/he will approve (sign), can do so.

Is this what the "ENIAIOS SYLOGOS EP" says?

 

--------

How the TEI Diploma before and after the  ANOTATOPOIHSH can be equivalent when:

  1. The duration and level (I hope) of studies will be different

 

2. If the Diplomas are equivalent then the current TEI are ANOTATA, so there is not need to make them ANOTATA!!!

 

 

 

Πάντα σε κάθε αλλαγή υπάρχει μία μεταβατική περίοδος.  

Οι διδάσκοντες έχουν τουλάχιστον διδακτορικό. Το διδακτορικό είναι και το ελάχιστο προσόν για προσλήψεις.

Μερικά ηλικιωμένα μέλη του διδακτικού προσωπικού που προσελήφθησαν στις δεκαετίες του εξήντα και εβδομήντα έχουν μόνο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

Δεν υπάρχει διδακτικό προσωπικό με πρώτο τίτλο σπουδών

 

 

The class stricture of the teaching load of the new law (the constitution prohibits class titles and they are not recognized) will do damage in the long run.

Who will develop research and research labs when he/she has to spent all the time to develop the teaching material?

 

Η αξιολόγηση του προσωπικού ίσως πρέπει να γίνει από ουδέτερα άτομα, δηλαδή Έλληνες πανεπιστημιακούς του εξωτερικού και μηχανικούς από τη βιομηχανία  που εργάζονται στο εξωτερικό.

 

Η συγγραφή προπτυχιακής διατριβής είναι ισοδύναμη όλων των μαθημάτων ενός εξαμήνου.

Η συγγραφή προπτυχιακής διατριβής είναι ισοδύναμη ενός μαθήματος ενός εξαμήνου.

Η συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής είναι ισοδύναμη ενός ή δύο μαθημάτων ενός εξαμήνου.

 

Η συγγραφή διδακτορικής διατριβής είναι ισοδύναμη των μαθημάτων ενός εξαμήνου.

 

 

 

 

Ο φοιτητής /ρια μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα είτε με πλήρη απασχόληση είτε μα μερική.

 

Ο φόρτος εργασίας για φοιτητή πλήρους απασχολήσεως είναι 12-18 διδακτικές ώρες (4-6 μαθήματα). 

Με ειδική άδεια, εάν πρόκειται για καλό φοιτητή, μπορεί να δοθεί άδεια μέχρι 21 διδακτικές ώρες. (6-7 μαθήματα)

 

 

 1. Teaching staff without Doctoral

During the period of my studies in USA (1979 -1991) I realized that there were members of the teaching staff without Ph.D. These were people hired during the 60s and early 70s when all engineers will go to work for the industry (more money) and "nobody" will go for a Ph.D.

Today, the minimum requirement for hiring an engineer in academia is the Ph.D.

These non-Ph.D. non research, applications or teaching oriented teaching staff will hold regular teaching appointment but in many cases will NOT become Full Professors, will not teach Graduate classes and will not conduct research But they consult in the industry. And because all were in their fifties or sixties simply they retire in a few years and the "problem" is over. As an example, the last two non Ph.D.'s on the Faculty of the Electrical Engineering Department at the City College, CUNY, retired in 1990.

 

 

 

 

In the US educational systems there are only three levels of teaching staff.

Full professors

Associate professors

Assistant professor

The above conduct the laboratories or a Ph. student (for the Ph.D granting institutions).

The technicians maintain the laboratories.

Lectures exist as Adjunct Lectures teaching one or two courses per semester.

And there are not (never heard) Application Professors.

 

 

Οι αποχές είναι νεο-Ελληνική εφεύρεση που μας παει πίσω όχι μπροστά.  

Καταστρέφουμε κτήρια (τα καιμε, γράφουμε, κολλάμε χαρτιά, τα σπάμε) 

Αυτό λέγεται διαμαρτυρία

 

Edw den yparxoun auta ta xalia SE AUTO TO BA8MO.

Συνεχής εκπεύδευσις:

 

Ανοικτή εκπεύδευσις:

 

 

 

Τα πανεπιστήμια είναι ανοικτά σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, μάλιστα δε, είναι δωρεάν σε συνταξιούχους.

 

Το προσωπικό είναι διδακτικό, ερευνητικό ή διδακτικό και ερευνητικό ανάλογα με τις κατευθύνσεις του τριτοβαθμίου ιδρύματος.

Η διακίνηση ιδεών μεταξύ των ακαδημαϊκών χώρων και της βιομηχανίας βοηθά σε καλλίτερη εκπαίδευση, προσανατολισμένη εκπαίδευση,  περισσότερο ανταγωνιστική βιομηχανία, καλλίτερη οικονομία, απασχόληση.  

 

Υπάρχει ο θεσμός των επισκεπτών διδασκόντων από άλλα πανεπιστήμια και μηχανικών από τη βιομηχανία. Οι εταιρείες δανείζουν μηχανικούς για ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο. Επίσης διδάσκοντες εργάζονται στη βιομηχανία είτε τα καλοκαίρια είτε για ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο κατόπιν αδείας από το πανεπιστήμιο είτε σαν σύμβουλοι.

The term Technological Universities is correct but then what is E8nikon Metsovion Polytechnion? Is it not a Technological University? The term "university" will be avoided in this phase and I an afraid they are going to use somehow thw term "non university" for the new TEI.....

Some thoughts:

Let us define the terms before we use them. PANEPISTIMIO (PAN+EPISTIMH) is the place that all (PAN) sciences (and their applications =TECHNOLOGY) are studied (research and teaching).

 

Because the extent of the Sciences, it is impossible TODAY to have a place (PANEPISTIMIO) that studies all the sciences.

So the places that study the sciences are called PANEPISTIMIA by custom (E8YMOTYPIKA), as, for example, the Doctor of Philosophy Degree that is offered today. Some places that study the sciences prefer to take another name based on the orientation or majority of the sciences they study. So we have names in many flavors as (in USA):

 

http://www.acu.edu/

Abilene Christian University (TX)

http://www.afit.af.mil/

Air Force Institute of Technology

http://www.t-bird.edu/

American Graduate School of International Management

http://www.aih.aii.edu/ 

Art Institute of Huston

http://www.berklee.edu/

Berklee College of Music 

http://www.calstate.edu/

California State University System

http://www.cua.edu/

The Catholic University of America

http://www.cuny.edu/

City University of New York System 

http://www.claremont.edu/

Claremont Consortium of Colleges(NAI SYNERGAZONTAI!!!)

http://www.cooper.edu/

The Cooper Union for the Advancement of Science & Art (NY)

(NAI. EINAI DOPEAN!!!)

http://www.ltu.edu/ltu_home/pushflsh.html

Lawrence Technological University (MI) 

http://www.mum.edu/

Maharishi University of Management (IA) 

http://www.manhattan.edu/

Manhattan College (NY) 

http://web.mit.edu/

Massachusetts Institute of Technology (MA) 

http://www.mma.mass.edu/mmaflash.html

Massachusetts Maritime Academy (MA) 

http://www.nwc.navy.mil/

Naval War College (RI)

http://www.ogi.edu/

Oregon Graduate Institute of Science & Technology (OR) 

http://www.umdnj.edu/homeweb/index.htm

University of Medicine & Dentistry of New Jersey (NJ) 

http://www.vt.edu/

Virginia Polytechnic Institute and State University (VA) 

 

more at:

http://www.utexas.edu/world/univ/alpha/

 

http://www.clas.ufl.edu/CLAS/american-universities.html

 

NONE of them is a university with the strict sense because you could find a major (eidikotita) that do not have.

BUT ALL OF THEM ARE POST SECONDARY SCHOOLS (TRITOBADMIA EKPEYDEYTIKA IDRYMATA) because they require a diploma of 12 years education in order to enter. 

 

if you go to:

http://www.ed.gov/offices/

(YPOYRGEIO PAIDEIAS)

you will see under 

Program Offices
     Office of PostSecondary Education  (<========)
     Office of Student Financial Assistance Programs
     Office of Elementary and Secondary Education  (<=========)

 

Oi Amerikanoi to lysan to problhma. Oi Ellhnes pezoun me tis lexeis.

Perhaps the semantics of ANOTERA and ANOTATH must be errased and the problem to end.

 

Oi tis SELETE metrane ta ma8hmata (108 ma8hmata kai 4 xronia):

http://www.forthnet.gr/ete/htm/eipan.htm

Ανδρόνικος Φιλιός (Δρ. Μηχ/γος Μηχ. Καθηγητής ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ) "..ένας απόφοιτος της
        ΑΣΕΤΕΜ για να ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών του πρέπει να περάσει με επιτυχία 108
        μαθήματα, σε αντίθεση με τα 81 του ΕΜΠ, τα 84 του Παν.Πατρών και τα 64 των ΤΕΙ."

 

Oi tou polytexneiou th diarkeia spoudwn (5 xronia kai 81-84 ma8hmata)

 

Oi Physikoi exoun endiktiko PADIOHLEKTROLOGIAS (Metaptyxiako titlo!)

 

Ta TEI eginan 3 1/2 xronia kai prospa8oume...

 

 

I thing that all factors count, some are:

1. Twelve years basic education.

2. Genika Ma8hmata

3. Eidika Ma8hmata

4. EPIPEDO didaskalias

5. Duration of studies

6. Usage of modern Technology (Computers, web, etc.)

7. experience (PRAKTIKH ASKISH)

8. Project - Thesis

9. Quality of Laboratories

10. Research

11. Publications

12.  Funds (Yes this $$$$ counts)

13. collaboration with the industry

14. Poiothta spoudastwn (proper preparation)

15. Poiothta didaskontwn

16. What the industry has to say about previous graduates 

17. Curiculum (Courses)

 

2001-02 Engineering Technology Criteria

http://www.abet.org/downloads/2001-02_Engineering_Technology_Criteria.pdf

 

2001-02 Engineering Criteria

http://www.abet.org/downloads/2001-02_Engineering_Criteria.pdf

 

------------

In conclusion, POLYTEXNEIO is a TRITOBA8MIO EKPEYDEYTIKO IDRYMA which chose (required, I think) to be named METSOBIO POLYTEXNEIO (althought in English comes as National Polytechnic University, I think).

 

After that, let the market (agora ergasias) decide which one is the useful element, needed more, paid more.

 

 

 

 

 

 

Η αρχική κυβερνητική εξαγγελία για ανωτατοποίηση των ΤΕΙ δημιούργησε την προσδοκία ότι θα ξεκαθαριστεί επιτέλους το θεσμικό τους πλαίσιο και, κυρίως, ότι θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ουσιαστική μελλοντική ανάπτυξή τους.. Αναμενόταν, δηλαδή, ότι οι νέες ρυθμίσεις θα επικεντρώνονταν στο μέλλον και δεν θα αναπαράγουν την ως τώρα γνωστή κακοδαιμονία των ιδρυμάτων αυτών. Δυστυχώς, όμως, οι σημαντικότερες από τις προτεινόμενες διατάξεις του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου φαίνεται ότι απλώς θεσμοθετούν την ομηρία των ΤΕΙ από τα Πανεπιστήμια και εξαλείφουν την προοπτική πραγματικής ανωτατοποίησης.

Ειδικότερα, θεσμοθετείται η αδυναμία των ΤΕΙ να οργανώνουν αυτοτελή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ), αν δεν συμπράξουν με κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα. Αλήθεια, πού αλλού στον κόσμο συμβαίνει αυτό, να αφαιρείται δια νόμου η δυνατότητα από ένα Ανώτατο Ίδρυμα να οργανώσει αυτοτελείς μεταπτυχιακές σπουδές; Και πώς είναι δυνατόν ένα Ίδρυμα να αναπτύξει πειστική ερευνητική παρουσία (όπως είναι η επιδίωξη της Πολιτείας για τα ΤΕΙ), όταν δεν έχει μεταπτυχιακά προγράμματα; Δεν ισχυρίζομαι ότι τα ΤΕΙ έχουν τη δυνατότητα για άμεση οργάνωση ΠΜΣ (αν και θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι ορισμένα Τμήματα ή Σχολές ΤΕΙ πληρούν ήδη όλες τις προϋποθέσεις), αλλά η συγκεκριμένη διάταξη στερεί αυτή τη ζωτική προοπτική που θα καθορίσει την πορεία των ιδρυμάτων προς την ουσιαστική ανωτατοποίηση και καθιστά οριστικά τα ΤΕΙ δέσμια των Πανεπιστημίων. Με την αναβάθμιση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) και τη βελτίωση της (ήδη αρκετά καλής) υποδομής τους, όπως προβλέπεται από το νομοσχέδιο, γιατί άραγε να στερείται η δυνατότητα οργάνωσης αυτοτελών ΠΜΣ από τα ΤΕΙ στο μέλλον; Μήπως τα πολύ αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που ήδη προβλέπονται από το 1996 για το ΕΠ ΤΕΙ (διδακτορικό δίπλωμα, ερευνητικό έργο, επαγγελματική εμπειρία, βλ. Ν. 2413/96 και Ν. 2621/98) θεωρούνται κατώτερα (!) από τα ίδια προσόντα των πανεπιστημιακών; Δυστυχώς, φαίνεται ότι στη βασική του φιλοσοφία το νομοσχέδιο κάνει αυτή την πλασματική διάκριση ίδιων προσόντων και θεσμοθετεί την οριστική κατάταξη των ΤΕΙ σε ιδρύματα δεύτερης κατηγορίας. Η ενδεδειγμένη λύση είναι να δοθεί στα ΤΕΙ η δυνατότητα οργάνωσης αυτοδύναμων ΠΜΣ στον μέλλον και εφόσον το αντίστοιχο Τμήμα έχει αποκτήσει ένα ελάχιστο αριθμό μελών ΕΠ (π.χ. 10) των τριών πρώτων νέων βαθμίδων που εισάγει το νομοσχέδιο.

 

 

 

Σε ό,τι αφορά στο ΕΠ που υπηρετεί στα ΤΕΙ, φαίνεται ότι το νομοσχέδιο δικαίως δεν θίγει την υπόσταση των στελεχών που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα για ένταξη στις νέες βαθμίδες, αλλά έχουν συμβάλλει στην καταξίωση των ΤΕΙ με την εμπειρία τους. Αυτοί, λοιπόν, εντάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις Εντεταλμένου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΝΕΠ). Οι διδάσκοντες αυτοί γνώριζαν ήδη από το 1996, όταν μεταβλήθηκαν τα προσόντα εκλογής σε θέσεις ΕΠ (Ν. 2413/96), ότι δεν έχουν δυνατότητα εξέλιξης αν δεν αποφάσιζαν να κάνουν διδακτορικές σπουδές. Επομένως, αδίκως κάποιοι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί χωρίς τυπικά προσόντα (διδακτορικό, ερευνητικό έργο) ζητούν την αυτοδίκαιη ένταξή τους στις νέες βαθμίδες ΕΠ με το πρόσχημα ότι καθηλώνονται επαγγελματικά, αφού αυτό ισχύει ήδη από το 1996. Μάλιστα, υπάρχει καθαρό εργασιακό όφελος γι' αυτή την κατηγορία εκπαιδευτικών, αφού το ωράριο διδασκαλίας τους ακολουθεί τη μείωση που προβλέπεται για τις νέες θέσεις ΕΠ ΤΕΙ. Επομένως, η διεκδίκηση της αυτοδίκαιης ένταξής τους στις νέες βαθμίδες δεν κάνει τίποτα άλλο από το να προκαλεί την κοινωνία και να προσφέρει έδαφος στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που ισχυρίζεται ότι προωθεί την πραγματική ανωτατοποίηση των ΤΕΙ. Η μόνη λογική διεκδίκηση από τους τυπικά μη προσοντούχους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς μπορεί να αφορά μόνο στις διευκολύνσεις που θα δοθούν σε όσους αποφασίσουν να αποκτήσουν τα τυπικά προσόντα στην εξαετία που προβλέπει το νομοσχέδιο.

 

 

Σωστά, επίσης, θεσμοθετείται μία επιπλέον βαθμίδα και απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα και ερευνητικό έργο για 3 πλέον βαθμίδες ΕΠ, αντί για 2 που ίσχυε έως τώρα. Όμως, το νομοσχέδιο και πάλι εισάγει θεσμικές διακρίσεις μεταξύ των νέων βαθμίδων ΕΠ ΤΕΙ και των αντίστοιχων βαθμίδων ΔΕΠ ΑΕΙ και ταυτόχρονα καθιστά τα ήδη υπηρετούντα μέλη ΕΠ με υψηλά προσόντα (διδάκτορες), δέσμια των πανεπιστημιακών.

Πιο συγκεκριμένα, διατηρείται (παρά τη μείωση) ένα απαράδεκτα υψηλό για Ανώτατα Ιδρύματα ωράριο διδασκαλίας και διαιωνίζεται η απαράδεκτη διάκριση διδακτικής απασχόλησης μεταξύ των βαθμίδων. Εύλογα λοιπόν αναρωτιέται κανείς γιατί ένας Λέκτορας διδάσκει 6 ώρες εβδομαδιαία στο Πανεπιστήμιο (όπως και όλες οι άλλες βαθμίδες ΔΕΠ ΑΕΙ), ενώ ένας Καθηγητής ΤΕΙ ή ένας Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ (που θα έχει περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα) θα πρέπει να διδάσκει 10 και 12 ώρες αντίστοιχα; Και, επιπλέον, σε τι διαφέρει το διδακτικό έργο ενός Καθηγητή ΤΕΙ από αυτό ενός Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ (όταν και οι δύο είναι διδάκτορες και ερευνητές), ώστε να δικαιολογείται η διαφοροποίηση του ωραρίου; Λογικά, οι διακρίσεις αυτές αιτιολογούνται μόνο από διαφορές στην ποιότητα και το επίπεδο διδασκαλίας και, εφόσον υιοθετούνται στο νομοσχέδιο, δηλώνουν ότι η Πολιτεία δεν θα θεωρεί ως Ανώτατα τα ΤΕΙ στο μέλλον και ταυτόχρονα ότι θα αντιμετωπίζει το νέο ΕΠ ΤΕΙ με δημοσιοϋπαλληλικά κριτήρια όπου ο αρχαιότερος αποκτά περισσότερα προνόμια.

Αν η Πολιτεία θέλει πράγματι να ενθαρρύνει την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας και την ερευνητική ενασχόληση του νέου ΕΠ ΤΕΙ, το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες για όλες τις βαθμίδες, με εξαίρεση ίσως την 4η βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών (εφόσον πρόκειται για εργαστηριακή απασχόληση). Μάλιστα, η διάκριση στο διδακτικό ωράριο εις βάρος των κατώτερων βαθμίδων συνιστά ισχυρό αντικίνητρο για έρευνα, μιας και ο περισσότερος όγκος έρευνας προέρχεται από ΕΠ κατώτερων βαθμίδων που έχουν τη φιλοδοξία εξέλιξης.

Επίσης, στο νομοσχέδιο δεν αναφέρεται τίποτα για το μισθολογικό καθεστώς των νέων μελών ΕΠ ΤΕΙ. Αν δεν υπάρξει μισθολογική εξομοίωση με τις αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ ΑΕΙ (όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας ότι δεν θα υπάρξει), δεν θα δημιουργηθούν δυνατότητες προσέλκυσης ικανών στελεχών και θα συντηρηθεί μια ακόμη διάκριση που θέλει το ΕΠ ΤΕΙ να έχει υψηλά προσόντα (όπως το ΕΠ που εντάχθηκε μετά το 1996) αλλά να εργάζεται περισσότερες ώρες με πολύ χαμηλότερες αποδοχές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ που έχουν ίδια ή και λιγότερα προσόντα. Δηλαδή, μια ακόμη τεχνητή διάκριση που υπονομεύει κάθε μελλοντική προοπτική εξέλιξης των ΤΕΙ σε Ανώτατα Ιδρύματα. Για να καταλάβει ο αναγνώστης το μέγεθος της διάκρισης, αρκεί να αναφέρω ότι ο υπογράφων εκλέχτηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (β΄ βαθμίδα) το 1998 στο ΤΕΙ Κρήτης βάσει ακαδημαϊκών προσόντων που αντιστοιχούσαν τουλάχιστον σε αυτά της βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ΑΕΙ (κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα του υπογράφοντος στο
Internet - http://www.teiher.gr/userpages/kyrikos - για να το διαπιστώσει). Ωστόσο, αμείβεται με το 80% των αποδοχών Επίκουρου Καθηγητή ΑΕΙ, έχει διδακτικό φορτίο 16 ωρών εβδομαδιαίως (ενώ το αντίστοιχο φορτίο Επίκουρου Καθηγητή ΑΕΙ είναι 6 ώρες) και έχει την υποχρέωση να παρουσιάσει νέο ερευνητικό έργο, αν επιθυμεί να κριθεί για εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα. Επιπλέον, η μέγιστη αύξηση μισθού που μπορεί να περιμένει με την εξέλιξή του είναι 22%, ενώ η αντίστοιχη αύξηση για έναν Επίκουρο Καθηγητή ΑΕΙ φτάνει το 54%. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, γεννάται εύλογα το ερώτημα γιατί ένας επιστήμονας υψηλών προσόντων να επιλέξει μια θέση στο ΤΕΙ αν, βέβαια, δεν έχει αποκλειστεί από το Πανεπιστημιακό κατεστημένο. Και αν το κάνει, το μόνο κίνητρό του για ουσιαστική προσφορά στο Ίδρυμα θα είναι το "ρωμαίικο φιλότιμο".

Ως προς την ένταξη στις νέες βαθμίδες των ήδη υπηρετούντων μελών ΕΠ που έχουν τα τυπικά προσόντα (περίπου 30% του συνολικού προσωπικού), η μόνη έντιμη στάση της Πολιτείας είναι να γίνουν κρίσεις μόνο ως προς το τυπικό μέρος βάσει σαφώς εξειδικευμένων προσόντων ανά βαθμίδα. Αυτό σημαίνει ότι τα κριτήρια αυτά πρακτικά θα ενσωματώνουν και τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα. Για παράδειγμα, για τη βαθμίδα του Καθηγητή ΤΕΙ να οριστούν: απαραίτητοι μεταπτυχιακοί τίτλοι, ελάχιστος χρόνος διδακτικής και επαγγελματικής προϋπηρεσίας, ελάχιστος αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά που αναφέρονται σε διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις κ.λ.π. Όποιος αποδεδειγμένα έχει τα ελάχιστα αυτά προσόντα να ζητάει την αυτοδίκαιη ένταξή του στη βαθμίδα αυτή ανεξάρτητα από τη βαθμίδα που υπηρετούσε ως τώρα στο ΤΕΙ. Η δυνατότητα που δίνει το νομοσχέδιο για ένταξη το πολύ στην επόμενη βαθμίδα από αυτή που ήδη υπηρετεί το μέλος ΕΠ, μπορεί να δημιουργήσει το παράδοξο κάποιος που έχει τα προσόντα υψηλότερης βαθμίδας να αποκλειστεί τώρα ή να αναγκαστεί να υποβάλει εξωτερική υποψηφιότητα σε μελλοντικές προκηρύξεις θέσεων υψηλότερων βαθμίδων.

 
Για να κερδίσει την κοινή γνώμη, η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ περίτεχνα δίνει την εντύπωση ότι "συγκρούεται" με τα Πανεπιστήμια προκειμένου να "ανωτατοποιήσει" τα ΤΕΙ και ταυτόχρονα εμφανίζει τα σημερινά ΤΕΙ ως άντρα αναχρονισμού εξαιτίας της αλόγιστης πράγματι διεκδίκησης ορισμένων να καταλάβουν θέσεις χωρίς αντίστοιχα προσόντα. Έτσι, στο όνομα της ανωτατοποίησης προωθείται η οριστική μη ανωτατοποίηση των ΤΕΙ στο μέλλον, αφού οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τα ζωτικά θέματα των μεταπτυχιακών σπουδών και του εκπαιδευτικού προσωπικού καθηλώνουν τα Ιδρύματα αυτά σε μια διαρκή ιδιότυπη ομηρία από τα ΑΕΙ.

 

 

 

 

 

Δεν είναι δίκαιο να γίνει εκχώρηση υποκειμενικής κρίσης (που αφορά δήθεν ουσιαστικά προσόντα) στους πανεπιστημιακούς που θα απαρτίζουν τα εκλεκτορικά σώματα για την ένταξη των υπηρετούντων μελών ΕΠ στις νέες βαθμίδες, για τους ακόλουθους λόγους: α) Οι κρίσεις των πανεπιστημιακών δεν είναι πάντα αμερόληπτες (π.χ. περίπτωση εκλογής του Καθηγητή Δ. Νανόπουλου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για να μην αναφερθούν άλλες δεκάδες περιπτώσεις που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας). β) Σε αρκετές περιπτώσεις στα εκλεκτορικά αυτά θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής άτομα με λιγότερα προσόντα από τους κρινόμενους, αφού οι πανεπιστημιακοί δεν έχουν κατά κανόνα εξωδιδακτική επαγγελματική προϋπηρεσία (όπως απαιτείται για εκλογή ΕΠ ΤΕΙ), αλλά και κάποια από τα υπηρετούντα μέλη ΕΠ ΤΕΙ έχουν ακαδημαϊκές-ερευνητικές επιδόσεις που υπερβαίνουν τις αντίστοιχες επιδόσεις μελών ΔΕΠ ΑΕΙ. γ) Οι πανεπιστημιακοί έχουν κίνητρο να μην πληρωθούν οι νέες θέσεις από ήδη υπηρετούντα μέλη ΕΠ, ώστε να προωθήσουν δικούς τους υποψήφιους σε μελλοντικές προκηρύξεις θέσεων, εφόσον οι ίδιοι θα συμμετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα, επειδή δεν θα υπάρχουν μέλη αντίστοιχων νέων βαθμίδων ΕΠ ΤΕΙ. Δεν ισχυρίζομαι ότι οι Πανεπιστημιακοί είναι χαμηλής ηθικής στάθμης, μάλλον το αντίθετο νομίζω ότι είναι ο κανόνας. Αλλά σε κάθε κανόνα υπάρχουν εξαιρέσεις και ένας νόμος δεν μπορεί να αφήνει κανένα περιθώριο ειδικής μεταχείρισης.

Νομίζω ότι οι διδάκτορες που υπηρετούν στα ΤΕΙ δέχονται με ευχαρίστηση την ευκαιρία που τους δίνεται να κριθούν, ώστε να αναδειχτεί το σημαντικό έργο τους που επιτελέστηκε κάτω από αντίξοες συνθήκες (τριτοκοσμικά ωράρια διδασκαλίας, χαμηλούς μισθούς κ.λ.π.). Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η αντικειμενικότητα των κρίσεων και αυτή διασφαλίζεται μόνο όταν αφαιρεθεί από τα εκλεκτορικά σώματα η δυνατότητα υποκειμενικών κρίσεων (περί δήθεν ουσιαστικών προσόντων) και η αξιολόγηση γίνει βάσει σαφώς καθορισμένων κριτηρίων που θα εξειδικεύει ο νόμος.

 

 

 

 

 

Proposed program criteria for the Bioengineering Technology programs,

Computer Engineering Technology programs,  Electrical/Electronic(s)

Engineering Technology programs, Telecommunications Engineering Technology

programs, and Information Engineering Technology programs are now

available on the  IEEE

CTAA website.  You can view the criteria at the following URL:

 

http://ieee.org/organizations/eab/apc/ctaa/ppc/ppc.htm

 

The five different program criteria will be submitted to the IEEE

Educational Activities Board (EAB) for approval in February, 2001.  EAB

then forwards the proposed program criteria to ABET for review and

approval. EAB and ABET can approve, revise, or reject any or all of the

proposed program criteria. 

 

These proposed program criteria will be used with the ET2K  Proposed

Criteria for Accrediting  Engineering Technology Programs and can be

viewed at the following URL:

 

http://abet.org//tac/tac.html

 

The ET2K criteria is located at the end of the 2001 and 2002 criteria.

Please refer to it when reviewing the proposed program criteria.

 

Professor Carol Richardson, Department Chair

Department of Electrical, Computer, and Telecommunications Engineering

Technology

Rochester Institute of Technology

Member of the IEEE Committee on Technology Accreditation Activities and

chair of the program criteria subcommittee. 

Office voice 716-475-2105  Department Fax 716-475-2178

email: c_richardson@cast-fc.rit.edu

 

 

 

 

 

 

Ζημιωμένη από αυτή τη διαμάχη είναι η ΕΛΛΑΔΑ.


Perhaps this is of interest:

http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/hewlett/index2.htm

http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/bios/bio_Packard.htm

especially this section (from the first link):

                                    While at Stanford, both Hewlett and Packard were influenced strongly by the teaching of one of their professors, Frederick E. Terman, Ph.D., a pioneer in the field of radio engineering. At Terman's urging, the two young men explored starting an electronics company. On Jan. 1, 1939, they founded Hewlett-Packard Company with $538 in personal capital.

 and this one (2 paragraphs) (from the first link):

   In 1966, the Hewlett family established the William and Flora Hewlett   Foundation to direct the family's extensive philanthropic interests. The foundation makes grants to organizations in the areas of: conflict resolution,  education, environmental conservation, U.S.-Latin American relations, family and community development, the performing arts, and population.

Over the years, Hewlett and Packard made personal, combined donations of more than $300 million to Stanford University. They contributed $77.4 million in October 1994 for the completion of a state-of-the-art science and engineering complex. Earlier in 1994, each gave $12.5 million for the establishment of a Frederick Terman Fellowship to honor the Stanford  professor who was their mentor.

Please permit me to make a few comments on three topics.

---------------------------------
ραγματικά ντρέπομαι γιατί ως μέλος εισηγητικής επιτροπής, έκρινα μια Assistant Professor γνωστού  αμερικανικού πανεπιστημίου, μηχανικό με Master και διδακτορικό, ακατάλληλη για θέση επίκουρου καθηγητή,  επειδή οι ερευνητικές της δημοσιεύσεις (πάνω από 15) δεν είχαν αρκετές αναφορές (citations) από άλλους  ερευνητές, σύμφωνα με το διεθνές Citation Index. Ψίλλοι στ' άχυρα δηλ. σε σύγκριση με την χονδροειδή  παράκαμψη των προσόντων που επιχειρείται


My experience and the one of some of my colleagues in other colleges OR

Universities OR Technological Institutes OR... , working full time and part time is the following:

======== Nobody uses the "Citation index" for hiring purposes. =======

The "quality" of the candidate is determined by past work done, references, and impression of the committee members during the interview

process. (The candidate is invited and goes to school and talks with faculty members and the administration. Some of the professors are from

the area or close area of the candidate).

The committee can take into account each one of the cases of the candidates and make a "best" decision for the department. The law can

not foresee all cases.

I have the feeling that the NOMO8ETHS in order to avoid the hiring of HMETEPOYS by the committee,  implemented this process of making a decision based on DIKAIOLOGHTIKA and Citation Index without ever meeting  the candidate, that is, we went to the other extreme. TO MH
XEIPON BELTISTON.

The use of citations is really required by NOMO8ETHS for several reasons, requiring a minimum number of citations. The minimum is so low (2) that is no problem for a serious candidate. We also use the procedure you describe with the interviews.

for the two professors of the Electrical Department:

AXIOLOGH EPGASIA is meant and has meaning for the arts (music, painting, acting, etc.)  where talent is part of the overall performance, but not for science and engineering .

This is the real meaning of equalizing PhD to professional experience. Only in artistic areas...

About ANOTEPA KAI ANOTATA

In USA there there is not such distinction AND NOT SUCH WAR.

Every education that requires High School Diploma as minimum requirement is called POST SECONDARY (META DEYTEPOBA8MIOS thn opoia poly swsta thn apokaloyme TPITOBA8MIO).

Everything else is for the benefit of the members of the "inner circle" without taking into to account TO KALO OLWN, TO KALO THS XWPAS, THS ELLADAS.

The post secondary education is:

2 years (Associate's degree)

4 years (Batchelor's degree)

5 1/2 (Masters Degree)

duration varies (usually 4-8 years) Ph.D.

Education is open (and should be OPEN) for everybody.

Example: the mother who is, let us say, 35 years old with a Batchelor's

degree,  that she got when she was 22, can go for her master's

OYSIASTHKA KAI OXI MONO TYPIKA (STA XARTIA).

Ta TEI must be named TECHNOLOGICAL UNIVERSITIES and spread one in every

NOMO, left alone to develop new programmes according to needs (and eliminate old ones), to help the development of the country. Graduate studies will bring research and development with the benefits of it. 

The term Technological Universities is correct but then what is E8nikon Metsovion Polytechnion? Is it not a Technological University? The term "university" will be avoided in this phase and I an afraid they are going to use somehow the term "non university" for the new TEI.....
--------
I was reading that the new market economy will require people to  change jobs or specialties during their employment lifetime.
TEI is an ideal place for SYNEXH EKPEYDEYSH.

 Basile.Panoutsopoulos@ieee.org